ارتقای پلن

ارتقای پلن چه ضرورتی دارد :

اکنون شما در حال استفاده از نسخه رایگان فروشگاه ساز سپهر هستید. همانطور که مشاهده میکنید امکانات این نسخه محدود و جهت آشنایی بیشتری با بخش مدیریت فروشگاه میباشد.

توجه داشته باشید که مدت اعتبار آن 7 روز است ، بنابراین جهت بهره وری از امکانات فروشگاهی نسخه رایگان را بسته به حجم کار و بزرگی بیزینس خود به یکی از نسخه های موجود ارتقا دهید.

لازم به ذکر است در هر زمان قابلیت ارتقا به پلن های بالاتر با پرداخت ما به التفاوت مبلغ وجود دارد.

موفق باشید