ارسال آینده

برای اینکه بتوان پیام هایی را به صورت اتوماتیک در زمان های تعیین شده در آینده برای کاربران و مشتریان خود ارسال نمایید، می توانید از این قسمت استفاده نمایید.

بدین صورت که از قسمت پیام کوتاه>ارسال آینده را انتخاب نمایید.

 

 

1با کلیک بر روی این قسمت، پنجره زیر نمایان می شود که می توانید با تکمیل نمودن آن و دادن تاریخ و زمان مورد نظر پیام جدیدی در آینده ارسال نمایید.

 

 

2با انتخاب این گزینه پیام های انتخابی حذف خواهد شد.

3برای ویرایش پیام ، بر روی این گزینه کلیک کنید.