جزییات سفارش

  1. از این قسمت وضعیت هر سفارشی را که تغییر دهید بلافاصله برای مشتری پیامک ارسال خواهد شد.
  2. برای تغییر جمله وضعیت سفارش نیز میتوانید ازجمله وضعیت استفاده کنید.
  3. از این قسمت می توانید مشاهده کنید که کاربرتان از کدام یک از کانال های فروش سفارش خود را در سایت شما ثبت کرده است.
  4. برای مشاهده کالاهایی که کاربر سفارش داده نیز از بخش میتوانید مشاهده و مبلغ نهایی و میزان تخفیف را مشاهده کنید.