ایمیل اختصاصی

وقتی از اکانت های بالاتر از رایگان استفاده کنید می توانید سیستم ایمیل را فعال نمایید. جهت استفاده از این سیستم می توانید از 3 روش بهره بگیرید:

1- استفاده از نسخه ی تحت وب
2.استفاده از اوت لوک
3. استفاده از جیمیل

 

همچنین این صفحات می تواند مفید باشد