کالاهای حذف شده

اگر در بخش مدیریت کالا، کالایی را به اشتباه حذف کرده باشید نگران از دست رفتن اطلاعات خود نباشید شما می توانید کالاهای حدف شده را در این بخش ببینید و در صورت تمایل آنها را به سیستم برگردانید.

1 با کلیک بر روی این قسمت می توانید کالاهایی که از قسمت پایین انتخاب کرده اید را به فروشگاه برگردانید.

2 در صورتی که اطمینان دارید به این کالاها نیاز ندارید با کلیک بر روی این قسمت آنها را حذف نمایید.