امتیاز دهی

برای اینکه بتوانید بازخورد کاربران و مشتریان خود را از محصولات و اطلاعات وارد شده بر روی سایت ارزیابی کنید میتوانید از این امکان استفاده نمایید.

برای این منظور از مدیریت فروشگاه، امتیاز دهی را انتخاب کنید.

در سمت چپ، گروه هایی که در صفحه مدیریت گروها، وارد کرده اید را مشاهده می نمایید. بدین صورت می توانید برای گروه های مختلف پارامتر های مختلفی را وارد کنید و زمانیکه کاربر کالایی مرتبط با آن گروه را در سایتتان مشاهده میکند، پارامترهایی که برای امتیاز دهی این گروه تعیین کردید، در صفحه آن کالا نمایش داده می شوند.

سپس بر روی سایت از جعبه ابزار بخش فروشگاه، امتیاز دهی را در صفحه کالا در قسمت مورد نظر اضافه کنید.

 

در این مرحله میتوانید مشخص کنید فقط کاربرانی که در سایت عضو شده اند امتیاز دهند و یا امتیاز دهی برای همه کاربران فعال باشد.

برای این منظور زمانی که ویرایش سایت فعال بود، بر روی ویرایش باکس امتیاز دهی کلیک کرده و گزینه مورد نظر را فعال کنید.

بدین ترتیب کاربر میتوانید به پارامتر های مختلف محصول امتیاز دهد.