اسلاید ها

1 در این قسمت مشخص کنید که اسلایدری که می خواهید ایجاد شود، مربوط به چه بخش یا گروهی است. اسلایدر می تواند مربوط به صفحه اول باشد، یعنی تنها در صفحه اصلیتان نمایش داده می شود یا مخصوص اپلیکشن است و یا اینکه مربوط به یک گروه خاص است که در اینصورت کاربر زمانی این اسلایدر را مشاهده می کند که درون صفحه گروه مربوطه باشد.

2 برای ایجاد اسلاید جدید می توانید از این قسمت استفاده کنید.

3 عکس مورد نظر خود را از طریق این قسمت بارگذاری و انتخاب کنید.

4 اگر بخواهید به عکس انتخابی لینک دهید می توانید از این قسمت استفاده کنید. در اینصورت کاربر پس از کلیک بر روی این اسلاید به آدرس درج شده منتقل می شود.

5 اگر بخواهید به اسلاید متن و عکسی دیگر اضافه کنید می توانید از قسمت سایر تنظیمات استفاده کنید.