پست

در این بخش می توانید روش های مختلف ارسال کالا را مشخص نمایید. 

برای مثال پیک، پست، پست پیشتاز و یا هر روش دیگری که مدنظر شما باشد.

لازم به ذکر است که هر روشی را که انتخاب کنید امکان محاسبه هزینه ی آن روش توسط سیستم وجود دارد.

1 در این قسمت نام روشی را که تمایل دارید با آن کالاهای خود را ارسال نمایید، را وارد کنید.

2 روش محاسبه هزینه ارسال در این قسمت انتخاب میشود:

-در صورتیکه بخواهید مبالغ ثابت و مشخص را برای محاسبه هزینه ارسال در نظر بگیرید، این گزینه را انتخاب کنید و مقدار آن را در قسمت ضریب محاسبه وارد نمایید.

-همچنین ممکن است بخواهیم مثلا 3 درصد از هزینه ی کالا به عنوان کارمزد حمل محاسبه شود . در این صورت درصد از مبلغ کالا را انتخاب و عدد 3 را در ضریب محاسبه وارد کنید .

- سیستم از فرمول محاسبه ای پست پیشتاز و پست سفارشی بر اساس تعرفه سال جاری پشتیبانی می کند یعنی بر اساس وزن و آدرس پستی، هزینه ای که شما باید از مشتری برای پست بگیرید را محاسبه می کند.

3 در این قسمت می توانید بسته به روشی که برای ارسال کالا در نظر می گیرید هزینه آن روش را برحسب مقدار ثابت،درصدی از مبلغ کالا و یا فرمول به کالاهای خود اضافه نمایید.به عنوان مثال فرض کنید روش انتخابی  "پیک" باشد و مایل باشیم برای هر سفارش مبلغ 5000 تومان هزینه ی پیک محاسبه شود.

4 اگر بخواهید برای روش ارسال کالایی، توضیح یا راهنمایی را بیان کنید آن را در این قسمت وارد کنید. مثلا اینکه "پیک فقط برای کاربران تهرانی امکان پذیر است"

5 در این قسمت می توانید برای خرید ها، سقف معینی تعریف کرده که در آن با خرید بالای این مبلغ تعریف شده، هزینه ارسال محصول رایگان محاسبه شود. به عنوان مثال اگر جمع کل خرید را 100.000 تومان تعریف کنید، مشتریانی که سبد خرید آنها بالای 100.000 تومان باشد هزینه ارسال آنها رایگان محاسبه میشود.

6 از این بخش می توانید به صورت موقت یک روش را غیر فعال نمایید.