دریافت ها

از طریق این بخش می توانید پیام های کوتاه دریافتی خود را، مشاهده و مدیریت نمایید.

برای دریافت پیام کوتاه حتما باید خط اختصاصی داشته باشید که میتوانید از سرویس دهنده پیام کوتاه فراپیامک استفاده کنید.

برای این کار وارد پنل اس ام اس خود در فراپیامک شوید.

همانطور که در عکس زیر مشاهده میکنید ، در قسمت تنظیمات ، سپس انتقال اطلاعات و سپس درج انتقال ترافیک جدید ، موارد زیر را وارد کنید :

- عنوان انقال ترافیک : برای مثال نام شرکت و یا دامنه خود را وارد کنید.

- گیرنده : شماره ی اختصاصی که قصد دریافت پیام کوتاه از آن دارید را انتخاب کنید.

- آدرس اینترنتی دریافت (URL) : در این فیلد لینک زیر را با این تفاوت که نام دامنه خود را وارد میکنید اضافه کنید :

 

http://mydomain.com/ReciveMessage.aspx?to=$TO$&text=$TEXT$&from=$FROM$