راهنمای بخش کالاها

از طریق این بخش میتوانید کالاهای خود را وارد یا ویرایش کنید.

وارد کردن کالا

از 4 روش میتوانید کالاها را وارد کنید:

  1. یکی یکی کالاها را وارد کنید:  
  2. همه را یکجا از طریق اکسل وارد کنید
  3. با اپ موبایل، از کالاها عکس بگیرید و آنها را وارد کنید  راهنما
  4. فروشگاه اینترنتی را به حسابداری متصل کنید و کالاهای حسابداری یکجا به فروشگاه منتقل میشود.  راهنما

جستجو در کالاها

همچنین از بخش جستجو میتوانید در کالاهای موجود جستجو نمایید. در صورتیکه را کلیک کنید می توانید جستجوی پیشرفته تری داشته باشید.

ویرایش چندتایی کالاها

اگر بخواهید چندکالا را یکجا ویرایش کنید می توانید را بزنید و سپس از بخش بالای صفحه قیمت، موجودی و ... را یکجا ویرایش نمایید.

راهنمای ویرایش چندتایی