سفارشات

از این بخش برای مشاهده  و همچنین جستجو در بین سفارشات می توانید استفاده کنید.

1 از این قسمت می توانید تعیین کنید کدام سفارش ها، برای شما به نمایش در بیاید که شامل همه ی سفارشات، سفارشات جدید، سفارشات تایید شده، آماده ارسال، کامل شده، و معلق می باشد.

2 از این قسمت می توانید برای جستجو در بین سفارش های وارد شده در سایت استفاده کنید، به این صورت که نام مشتری، تاریخ و وضعیت سفارش را در قسمت های مربوطه وارد کرده و بر روی این لینک کلیک کنید.

3 اگر بخواهید سفارش یا سفارشاتی را حذف نمایید پس از انتخاب سفارش مربوطه از قسمت پایین بر روی این لینک کلیک کنید.

4

از این قسمت جهت بایگانی سفارشات قدیمی استفاده می شود.

همچنین این صفحات می تواند مفید باشد