ارسال

برای ارسال پیام کوتاه به کاربران می توانید از این بخش  استفاده کنید.

 

 

 

توضیح قسمت های مختلف این بخش:

1 در این قسمت می توانید اعتبار باقی مانده و همچنین جزئیات بسته ی پیام کوتاه خود را ببینید.با کلیک بر روی قسمت "جزئیات پیام کوتاه" باکسی مطابق شکل زیر باز می شود که به شما کمک می کند تا از اعتبار و همچنین تاریخ انقضای هر کدام از بسته های خریداری شده، مطلع شوید.

 

 


 

2 از این قسمت می توانید برای درج شماره تلفن گیرنده پیام استفاده کنید.دقت کنید اگر بخواهید به گروهی از کاربران ارسال پیام داشته باشید باید بر روی لینک Import کلیک کنید پس از کلیک باکسی مطابق شکل زیر برای شما باز می شود.

 

A با کلیک بر روی این قسمت می توانید گروه های که مایلید به آن ها پیام کوتاه ارسال شود را مشخص کنید،به عنوان مثال همه ی اعضا یا کاربران خاص.

B در صورتی که مایل باشید شماره ها را به صورت دستی  وارد کنید، از این قسمت استفاده کنید.

C برای وارد کردن شماره تلفن از طریق فایل اکسل بر روی این قسمت کلیک کنید، به این صورت که فایل اکسل خود را انتخاب یا sample خود سیستم را دانلود کرده و شماره تلفن های خود را وارد کنید.

 


 

3 متن پیام کوتاه را در این قسمت وارد کنید.

4 مشخصات و جزئیات پیام ارسال شده در این قسمت به شما نشان داده می شود.