فاکتورها

بخش فاکتورها این امکان را ایجاد می کند که بتوانید با توجه به ارتباط مالی با شرکت ها و افراد مختلفی که دارید برای آنها صورتحساب تهیه کنید. در این بخش یک حسابداری اولیه قابل انجام است .در ابتدا شما حساب برای هر شخص یا شرکت تعریف می کنید و سپس در هر حساب می توانید فاکتورهای مختلف درج کنید . سیستم سایر کارهای مرتبط با صورت حساب نظیر ارسال ایمیل برای مشتری ، ارسال پیامک یادآوری* ، پرداخت آنلاین ، اطلاع به شما پس از پرداخت موفق و ... را انجام می دهد .

*این امکان فقط در نسخه های دارای امکان پیامک وجود دارد .

 

 

1بر روی شرکت جدید کلیک کرده و نام شرکت و یا نام حساب و بقیه اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

 

2از این قسمت برای حذف شرکت های ایجاد شده استفاده نمایید.

 

در قسمت بعد با کلیک بر روی هر یک از شرکت های ایجاد شده، می توانید اطلاعات مربوط به آنها را وارد نمایید.

 

 

 

1

با کلیک بر روی این بخش، پنجره زیر نمایان می شود که می توانید فاکتور جدیدی اضافه نمایید.

 

 

2

جهت حذف فاکتورهای ایجاد شده انتخابی بر روی این قسمت کلیک نمایید.

3

جهت ویرایش اطلاعات وارده از این قسمت استفاده نمایید.

 

 

4در این قسمت اگر پرداخت به درستی صورت گرفته باشد، تیک سبز نشان داده می شود.

5

 

ارسال فاکتور مربوطه از طریق ایمیل به شرکت ها از طریق این بخش امکان پذیر می باشد.

 

 

 

6لیست پرداخت هایی که انجام شده در این قسمت نشان داده می شود.

 

 

7

صورتحساب شرکت یا فرد مورد نظر بصورت کلی در این قسمت قابل مشاهده است.