منشی

از طریق این بخش می توانید امکان پاسخگویی خودکار را به وب سایت خود اضافه نمایید . در واقع شما برای منشی تعریف می کنید که در جواب هر متن دریافتی چه پیامی ارسال نماید .

برای مثال از موارد استفاده می توان به ارسال پیام کوتاه برای مشتریان و ذکر این جمله که در صورت تمایل به تماس عدد 1 را ارسال نمایید . به محض دریافت عدد 1 منشی برای مشتری پیامی ارسال می کند .

 

 

 

توضیح قسمت های مختلف این بخش:

1در این قسمت می توانید پیام جدیدی جهت ارسال ایجاد نمایید.

 

2با کلیک بر روی این قسمت پیام هایی که از قسمت پایین انتخاب کرده اید حذف خواهند شد.

 

3این بخش این  امکان را فراهم می کند تا تعداد زیادی پیام را اول در اکسل وارد کنید و همگی را یکجا در سیستم وارد کنید .

 

4در این قسمت می توانید شماره تماس های گیرندگان و تاریخ ارسال پیام به آنها را مشاهده کنید.

5

جهت ویرایش متن جواب ارسالی اینجا کلیک کنید.