مارک ها

برای مدیریت مارک هایی که در هنگام درج کالا در بخش "کالای جدید"  وارد کرده اید می توانید از این بخش استفاده کنید.لازم به ذکر است که سیستم به صورت پیش فرض، شامل تعداد زیادی مارک تعریف شده از قبل می باشد به طوریکه در بخش کالای جدیدی به هنگام وارد کردن مارک، با زدن چند کلمه مارک کالایی به شما پیشنهاد می شود(در صورتی که مارک مورد نظر شما در سیستم موجود باشد).

1 مارک هایی که به طور پیش فرض در سیستم موجود است شامل عکس نیز می باشد، چنان چه بخواهید این عکس را تغییر دهید یا عکس دیگری را انتخاب کنید بر روی این قسمت کلیک نمایید.با کلیک بر رو ی این قسمت باکسی برای شما باز می شود که به شما امکان انتخاب عکس  برای مارک مورد نظر را می دهد.

2 با کلیک بر روی این قسمت باکسی برای شما باز می شود با این عنوان که چه تعداد کالا با این مارک در بخش کالاها ثبت شده است که در صورت تمایل به حذف باید این کالاها را از بخش کالاها حذف کرده یا از منوی مربوطه مارک دیگری برای این کالاها در نظر بگیرید، که با این کار مارک قبلی حذف خواهد شد.