مقالات

این بخش برای مدیریت مقالات وارد شده توسط شما و همچنین مشاهده لیست مقالات می باشد.(لازم به ذکر است اگر بر روی سپهر وبلاگی داشته باشید برای مدیریت مقالات وبلاگ تان نیز باید از این بخش استفاده کنید)

توضیح قسمت های مختلف این بخش:

  1. 1 با کلیک بر روی این قسمت صفحه ایی باز خواهد شد که به شما امکان وارد کردن مقاله جدیدی را خواهد داد.
  2. 2 برای جستجو بین مقالات می باشد که ابتدا باید نام گروه و تاریخ وارد شدن مقاله را، در قسمت مربوطه وارد کنید.
  3. 3  با کلیک بر روی این قسمت مقالات انتخاب شده حذف خواهد شد.