سفارشات فروشگاه

لیست سفارشات فروشگاه شما در این صفحه نمایش داده می شود:

  1. از این دکمه فیلتر  تعیین کنید کدام سفارش ها، برای شما به نمایش در بیاید که شامل همه ی سفارشات، سفارشات جدید، سفارشات تایید شده، آماده ارسال، کامل شده، و معلق می باشد.
  2. اگر بخواهید آدرس گیرنده های سفارشات را چندتایی یا تکی چاپ بگیرید یا سفارش های قدیمی را بایگانی یا حذف کنید ابتدا  از چک باکس کنار سفارشات استفاده و سفارش هایی را که می خواهید را انتخاب کنید  پس از انتخاب از دکمه های چاپ برای چاپ آدرس، فاکتور و جزییات سفارش- از دکمه آرشیو برای بایگانی کردن سفارش و از دکمه حذف برای حذف سفارش استفاده کنید.
  3. برای مشاهده سفارشات بایگانی شده بر روی مشاهده آرشیو کلیک کنید.
  4. اگر مخواهید سریع به جزییات سفارش دسترسی داشته باشید از دکمه چشم  (مشاهده سریع )استفاده و در یک نگاه جزییات سفارش رو مشاهده کنید.