روش های پرداخت

روش های پرداخت وجه :

در سپهر روش های متعددی جهت پرداخت وجه وجود دارد.

در این بخش می توانید هر روش را فعال یا غیر فعال نمایید.

 برای اینکه بتوانید سایت خود را به بانک متصل کنید باید ابتدا با یکی از بانک ها قرارداد پرداخت اینترنتی امضا کنید.

راهنمای این موضوعات در بخش راهنمای سپهر موجود است که لینک راهنما در پایین صفحه قابل مشاهده میباشد.

پس از دریافت اینماد و عقد قرارداد بانکی هر بانک به شما یک پین کد اختصاصی می دهد . با مراجعه به سایت و درج کد داده شده بانک شما فعال می شود.

مرکز تماس: 30 30 4762 - 021