اعتبار

در این روش مشتری شما می تواند کیف پول خود را شارژ کرده و از سایت خرید کنید.

برای فعال کردن این روش در قسمت ویرایش تیک "فعال" را زده و تایید نمایید.

در صورتیکه مشتری شما این گزینه را جهت پرداخت انتخاب نماید، می تواند مبلغی را در سایت شما شارژ کرده و خرید دوره ای داشته باشد.

با انتخاب این روش، کاربر به صفحه زیر منتقل می شود.

در آخر با پرداخت مبلغ مورد نظر میتواند از اعتبار یا کیف پول خود در دوره های مختلف استفاده نماید.