نمایش فقط در یک صفحه

$just_نام صفحه{

}$

 

توضیح :

از این تگ برای وقتی که می خواهید یک عنصر فقط در یک صفحه ی خاص نمایش داده شود استفاده کنید .

پارامترها:

    نام صفحه :

نام صفحه ای که می خواهیم محتویات این کد فقط در آن نمایش داده شود . بدون پسوند aspx  .

مقادیر قابل قبول: default,kala,docpage,newspage,groups و هر نام صفحه ی موجود در سایت

مثال: فرض کنید مایلیم فقط در صفحه ی اول سایت اسلایدر نمایش داده شود . آدرس صفحه ی اول default.aspx  است . در نتیجه کد ما می شود:

$just_default{

 

هر کدی که مربوط به اسلایدر است //

<div class="myslider">…</div>

}$