چک

اگرچه این روش کاربردی نیست اما امکان انتخاب آن برای کاربران در سپهر وجود دارد.

با انتخاب این روش جهت پرداخت، مشتری وارد صفحه زیر شده و باید اطلاعات درخواستی را تکمیل نماید.

در بخش مدیریت مالی> چک ها، اطلاعات کاربر قابل مشاهده است که با تایید مدیر، می تواند از این روش استفاده نماید.