پرداخت پستی

سیستم تجارت الکترونیک سپهر با اتصال به اکثر سیستم های "پرداخت در محل" از جمله: ایران مارکت سنتر، پایگان، فرستنده و ... پرداخت این امکان را نیز برای کاربران خود فراهم نموده است.

که در صورت تمایل به استفاده از این روش باید با شرکت مربوطه قرارداد بسته و اطلاعات کاربری که شرکت در اختیار شما قرار می دهد را در قسمت "مشخصات حساب" وارد نمایید.