پرداخت سنتی

یکی دیگر از روش های پرداخت، استفاده از روش پرداخت سنتی است. برای فعال سازی این روش، بر روی گزینه ویرایش کلیک کرده و اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایید.

در قسمت توضیحات اطلاعات بانکی خود را درج کرده، سپس تیک "فعال" را زده و آن را تایید نمایید.

"حواله بانکی" به این صورت که اگر کاربران شما مایل باشند، در داخل بانک پرداخت کنند و اطلاعات فیش واریزی را به شما اطلاع بدهند. لازم به ذکر است که از بخش مدیریت مالی -> حواله ها می توانید حواله های وارد شده را تایید نمایید.