بسته بندی

اگر برای ارسال محصولات خود، بسته بندی های متفاوتی دارید، در این بخش می توانید آن ها را اضافه نمایید.

برای این منظور در قسمت مدیریت مالی > بسته بندی، طرح های مورد نظر خود را بارگذاری نمایید.

 

 

و در نهایت بعد از ایجاد، این بسته بندی ها در سبد خرید قابل انتخاب میباشد که هزینه آن به سبد خرید مشتری اضافه خواهد شد.