MasterCard

یکی از روش های پرداخت ، استفاده از مستر کارت است. در صورتیکه شما حساب بانکی مستر کارت داشته باشید، امکان اتصال آن به نرم افزار سپهر وجود دارد.

جهت اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی سپهر تماس حاصل فرمایید. 47623030