بانک سامان

 

 برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان، می بایست مراحل زیر را طی نمائید:

 

1 ابتدا باید فرم ثبت نام خدمات پرداخت اینترنتی بانک سامان را تکمیل نمائید.

 

 

2 پس از تکمیل فرم ثبت نام، نماد اعتماد الکترونیک، فنی سایت و رویه فروش، توسط شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بررسی می گردد.

3 سپس، یک کد پذیرنده به صورت محدود، برای انجام تراکنش تستی تا سقف 1500 ریال به ایمیل شما ارسال می گردد.

4 پس از انجام تراکنش تستی، باید مدارک مورد نیاز را ارسال نمائید.

5 در صورت تائید مدارک، امضای قرارداد متقاضی توسط مدیریت شرکت پرداخت الکترونیک سامان برای شما ارسال می گدد.

6 در نهایت، پس از دریافت لوگوی ارائه خدمات پرداخت اینترنتی باید آن را در محل مناسبی از سایت قرار دهید.

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان

 

a مشتریان حقیقی

 - کپی صفحه اول دفترچه حساب بانکی به نام شخص، نزد یکی از شعب بانک‌های کشور

 - کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه

 - کپی برابر اصل اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل کار یا سکونت

 

b مشتریان حقوقی

 - کپی صفحه اول دفترچه حساب بانکی به نام شرکت و یا موسسه، نزد یکی از شعب بانک‌های کشور

 - کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و مسئولین صاحب امضا

 - کپی برابر اصل روزنامه رسمی (دارای شناسه ملی) و آگهی آخرین تغییرات و یا پروانه کسب یا جواز کار

 - آگهی تاسیس شرکت

 - شماره اقتصادی اخذ شده از سازمان امور مالیاتی

 

c مشتریان حقیقی و حقوقی

 - دارا بودن نماد اعتماد الکترونیک

 - دارا بودن مجوزهای شغلی معتبر حقوقی و حقیقی (پروانه کسب و یا جواز کار) مرتبط با فعالیت مورد نظر در اینترنت و نیز اقامتگاه قانونی

 - عدم منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور

 - دارا بودن وب‌سایت آماده جهت فروش اینترنتی

 - ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت های مشخص شده در مجوزهای شغلی

 

برای ثبت نام درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان کلیک نمائید