بازگشت به سوالات متداول
سـوالات متـداول

اگر قبلا امکان درگاه پرداخت اینترنتی در سایت های دیگرداشته اید و حال بخواهید آن را به سایت سپهر انتقال دهید، باید درخواست تغییر IP به بانکی که این درگاه فعال می باشد، دهید که معمولا به صورت فکس یا تلفن این امر صورت می گیرد. برای این تغییر برخی از بانک ها درخواست تکمیل فرم می نمایند. به عنوان مثال اگر بانک مورد نظر، بانک ملت باشد ،جهت این تغییر باید فرم زیر را تکمیل نمایید.