بازگشت به سوالات متداول
سـوالات متـداول

برای فرم خبرنامه، مراحل زیر را انجام دهید:
1 - ابتدا وارد سایت https://www.mailerlite.com شده و ثبت نام کنید.
2- پس از وارد شدن، از منوی بالا بر روی گزینه Webforms کلیک کنید.
3- در صفحه باز شده بر روی Add new Webform کلیک کنید.
4- در صفحه بعد نام وب فرم خود را وارد کرده و بر روی دکمه Save and continue کلیک کنید.
5- در صفحه ی بعد  با عنوان "Choose Webform Type"، در قسمت "Embed Form" بر روی "Create Embed Form" کلیک کنید.
6- صفحه ی باز شده، صفحه ویرایش فرم شماست. میتوانید فیلد های دلخواه وارد کرده، رنگ و پیغام های دلخواه خود را تغییر داده و ذخیره کنید.
7- پس از اطمینان از تنظیمات دلخواه، بر روی گزینه Save کلیک کنید.
8- در صفحه بعد، در قسمت Embed form into your Website، بر روی گزینه "Show HTML" کلیک کنید.
9- در پاپ آپ باز شده، تمام کدهای HTML را کپی کرده و برای ما ارسال کنید تا در محل مناسب در قالب شما قرار گیرد.