بازگشت به سوالات متداول
سـوالات متـداول

برای راه اندازی سایتی با چند زبان، ابتدا سایت اصلی را با امکانات و قالب مورد نظر ایجاد کرده و آن را تکمیل نمایید. در این مرحله می توانید زبان های دیگر را به سایت خود اضافه کنید.

* هزینه اضافه شدن هر سایت با زبان جدید، یک دوم هزینه سایت اصلی محاسبه خواهد شد.